O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (5 zadnjih)Bukovac, Biokovo

Paolo Pezzolato i Sara Gojak
30-10-2023

Vrisove glavice, Biokovo

Raimondo Durin i Paolo Pezzolato
26-10-2023

Osičine-Kuranik, Biokovo

Amin Kraiem i Martin Geymayer
25-10-2023

Bukovac, Biokovo

Paolo Pezzolato i Sara Gojak
24-10-2023

Križ, Biokovo

Anita Hohensinner-Oberer i Rüdiger Hohensinner
17-10-2023

Statistika

Višedužinski smjerovi

603

Smjerovi na penjalištima

435

Ukupno

1038